Рaвни в живота, равни на работа – манифест 

Вярваме в силата на разнообразието и включването, която трансформира и обогатява технологичния свят, бизнес света, а с това и променя живота на всеки човек.

Ние, жените в технологиите и иновациите, обявяваме нашия ангажимент и стремеж към постигането на равенство и признание, както и заявяваме своята лидерска роля в ключовите промени за бизнеса и обществото като цяло.

ползи за работодатя

Манифест: „Равни в живота, равни на работа“

Увеличаване на ангажираността и продуктивността на служителите

Работно място, което цени равенството, се асоциира с повисока ангажираност към служителите, което води до повисока продуктивност и позитивна работна среда.

Дългосрочен растеж

Колкото побалансирани са екипите по отношение на пол, толкова постратегически издържани са решенията, които вземат, а това води до дългосрочен растеж на компанията.

Подобряване на иновациите и креативността

Служителите, които подкрепят равенството между половете, развиват различен поглед върху предизвикателствата на живота и съумяват да допринесат с разнообразие от перспективи, което значително увеличава иновациите, креативността и умението за решаването на проблеми в екипа на организацията.

Привличане и задържане на топ таланти

Ангажиментът спрямо равенството между половете прави компанията попривлекателна за висококвалифицираните служители и спомага за набирането на таланти и намалявайки на текучеството.

Подобряване имиджа на марката

Организация, която е известна със своите социални проекти и защитава равенството между половете, се възприема позитивно, а това спомага за репутацията ѝ и конкурентното ѝ предимство на пазара.

визия за промяна

Подпишете и подкрепете манифеста като работодател

Светът се нуждае от разнообразие на мисли и идеи, за да се справи с настоящите предизвикателства. Подписвайки и подкрепяйки нашия манифест като работодател, вие не просто популяризирате инклузивните политики и добри практики на работното място, но и реално допринасяте за едно поравноправно и иновативно общество, от което печелим всички.

Равенство във възможностите

Всички жени заслужават еднакви възможности за обучение, кариерно развитие и участие в иновационните проекти. Ние насърчаваме програми и инициативи, които подпомагат развитието и подпомагат жените да преодоляват традиционните предразсъдъци, стигма и бариери.

Иновации, подсилени от разнообразието

Разнообразието не е само принцип на справедливост, важен за всяка демократична организация. То е източник на креативност и отваря поле за иновации. Ангажираме се да създадем и подкрепим среда, в която различните гледни точки и опит могат да произведат революционни решения.

Кариера и лидерство

Овластяваме жените да поемат водещи роли и да станат вдъхновяващи лидери. Работим активно за създаването на условия, които улесняват жените, а с тях и екипите да постигат върхови постижения и да влияят на иновативните решения.

Вдъхновение за бъдещето

Залагаме на менторството и ролите на модел и вдъхновение, които подпомагат младите жени да са уверени в собствените си умения, способности и да не се поддават на негативните стереотипи. Съдействаме за реални истории на успех и възможности за растеж в сектора.

Преодоляване на стериотипите

Работим усърдно за преодоляването на предразсъдъците и стереотипите, които ограничават участието на жените в технологичния и бизнес свят. Подкрепяме и насърчаваме активното представяне на жените в различните техни роли.

Етика и отговорност

Залагаме на създаването на етични и отговорни правила. Работим за прозрачност и отговорност, за да защитим правата и интересите на всички.

включете се

Подпишете манифеста

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Име
Всяка година ще ви изпращаме нов бадж за сайта.
С настоящето удостоверявам, че притежавам ръководните функции да представлявам компанията и да подпиша настоящия манифест

партньори

Компаниите, които се присъединиха през 2024г

Всички компании, които се присъединят към движението и подпишат манифеста, ще получат бадж, който могат да сложат в уеб сайта си и всички комуникационни материли. Така работим заедно, за да изградим бъдеще, в което жените играят ключова роля във формирането на цифровата ера.

предстоящи събития

Едноседмичен маратон по женско лидерство и предприемачество – м.май

През май планираме 5 поредни дни, да излъчваме на живо „Майсторски класове“ на тема лидерство, предприемачество, лична марка и маркетинг по Метода BRAVO с Ивелина Атанасова – Генчев.

Предстои да запишем новия подкаст сезон и да се срещнем с някои от най-успешните жени в страната, които ще ни разкрият тайната за това как намират баланс между личния и професионалния си живот.

Събитията за безплатни за общността на Women In Tech & Leadership, благодарение на подкрепата на WEDO – не забравяйте да заявите своята регистрация.